Handla på marknader med eToro

Det finns hundratals olika finansiella tillgångar i flera kategorier att handla på eToro: råvaror, kryptovalutatillgångar, valutor, index och börshandlade fonder. Alla tillgångsklasser har sina egna egenskaper och kan handlas med en mängd olika investeringsstrategier. Vissa positioner på eToro innebär ägande av underliggande tillgångar, till exempel (långa) KÖP-positioner utan hävstång på aktier och kryptovalutor. Andra använder CFD:er, vilket möjliggör en rad olika alternativ, t.ex. affärer med hävstång, (korta) SÄLJ-positioner, ägande av andelar m.m.

Aktier

Aktiemarknaden är dynamisk och erbjuder handlarna många alternativ. Aktier anses vanligtvis vara lämpliga för medel- till långsiktiga investeringar. Varje aktie påverkas av olika marknadshändelser och kan gå upp eller ner i värde efter meddelanden som resultatrapporter, nya produktlanseringar och förändringar i konkurrenternas aktiekurser.

Om en smarttelefontillverkare får kritik i pressen efter en störning i en av sina produktserier, är det till exempel möjligt att konkurrenternas aktiekurser stiger. Företag som gör vinst fördelar ofta utdelningen till sina aktieägare som en fast ersättning per aktie.

Att köpa en aktie på eToro genom att öppna en (lång) KÖP-position utan hävstång innebär att du investerar i den underliggande tillgången*, och aktien köps och innehas i ditt namn.

eToro erbjuder dock ytterligare funktioner med hjälp av CFD-handel. Med CFD:er kan du öppna (korta) SÄLJ-positioner, använda hävstång och köpa andelar av aktier. På eToro kan du till exempel investera så lite som 100 dollar i en aktie som faktiskt kostar 500 dollar.

Några av våra populära aktier är:

Apple | Tesla | Google | Facebook | Amazon

 

Kryptovalutatillgångar

Kryptovalutatillgångar, som Bitcoin och Ethereum, har blivit otroligt populära under de senaste åren, och har blivit det föredragna investeringsalternativet för många handlare. eToro har många alternativ för dem som vill handla och investera på kryptovalutamarknaden, med ett ständigt växande urval av kryptovalutor på plattformen och den unika investeringsstrategin CopyPortfolios, som erbjuder exponering för marknaden och hanteras av eToros investeringskommitté.

Kryptovalutatillgångar uppvisar extremt hög volatilitet och det är ganska vanligt att se tvåsiffriga procentuella svängningar under en enda dag. Bitcoin, som är den första och största kryptovalutan, anses vara riktmärket för denna marknad, och andra valutadiagram rör sig ofta i samma riktning som Bitcoin.

Att köpa kryptovalutor på eToro innebär att du investerar i den underliggande tillgången*, och kryptovalutan köps och innehas för din räkning av eToro. Dessa affärer har ingen hävstång. Köp och försäljning av underliggande tillgångar regleras inte och har inget investerarskydd.

Vi erbjuder till exempel följande kryptovalutor:

Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) | Bitcoin Cash (BCH) | Cardano (ADA) | XRP

 

(Långa) KÖP-positioner för kryptovalutor är oreglerade produkter och har inget investerarskydd. (Korta) SÄLJ-positioner som öppnas för kryptovalutor på eToro verkställs dock med CFD:er och omfattas därför av CySecs och FCA:s regler.

Råvaror

Att handla med råvaror är en av de äldsta handelsmetoderna i världen och är tusentals år gammal. Råvaror är unika, eftersom de har en fysisk representation i verkligheten. Oavsett om det är en energikälla, som olja, eller en ädelmetall, som guld eller platina, finns råvaran i den verkliga världen och påverkas därför också av verkliga händelser.

Om det till exempel finns ett överskott av olja, är det troligt att priserna kommer att sjunka därefter. Dessutom betraktas vissa råvaror som säkra tillgångar, vilket innebär att de kan öka stabiliteten i en portfölj som består av mycket volatila tillgångar. Till exempel vänder sig många valutahandlare till guldterminer när marknaden blir för volatil, eftersom guldpriserna är stabilare överlag, men fortfarande är relaterade till valutamarknaden.

Råvaror handlas endast som CFD:er på eToro, vilket innebär att du inte behöver köpa den underliggande tillgången för att handla dem. Dessutom möjliggör CFD:er (korta) ”sälj”-positioner, affärer med hävstång och andelar av aktier – även för tillgångar som inte erbjuder alternativet i traditionell handel. På eToro kan du till exempel investera så lite som 100 dollar i guld, även om en enhet guld kostar 1 000 dollar.

Några av våra mest populära råvaror är:

Guld | Olja | Naturgas | Silver | Platina

Valutor

Valutamarknaden är den största marknaden i världen med en genomsnittlig handelsvolym på över fem biljoner dollar per dag. Det är också en mycket volatil marknad där förändringar sker på några sekunder.

Eftersom marknaden är så dynamisk är valutahandlare vanligtvis mycket aktiva, och öppnar och stänger ibland affärer inom några minuter. Valutarörelser mäts i mycket små enheter, som kallas ”pips” (0,0001), och kräver betydande kapital för att generera märkbara vinster.

Därför erbjuder de flesta handelsplattformar transaktioner med hävstång till fasta proportioner. Om proportionen till exempel är satt till 1:100, lånar plattformen ut 99 dollar för varje dollar som handlaren investerar. Hävstång betraktas som ett tveeggat svärd, eftersom förlusterna också omfattas av hävstångseffekten, vilket kan leda till att saldot snabbt minskar.

Varje valuta påverkas av olika faktorer, däribland centralbankernas räntebeslut, ett visst lands exportstatistik och andra ekonomiska händelser.

Valutor handlas endast som CFD:er på eToro, vilket innebär att du inte behöver köpa den underliggande tillgången för att handla dem. Dessutom möjliggör CFD:er (korta) SÄLJ-positioner och affärer med hävstång – även för tillgångar som inte erbjuder alternativet i traditionell handel.

Några av våra populära valutor är:

EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD | USD/JPY | USD/CAD |

Börshandlade fonder

En börshandlad fond (ETF) är ett finansiellt instrument som består av flera tillgångar grupperade tillsammans för att fungera som en säljbar tillgång. Varje börshandlad fond följer en viss marknadsstrategi eller ett visst index och är utformad för att antingen passa säkerhetskraven från ett specifikt finansinstitut eller för att vara ett alternativ med låg risk för investerare.

ETF:er skapas av finansiella organ med hjälp av ett team av experter som skräddarsyr varje fond för att möta dess mål. Fondens tillgångar ägs av dess skapare, och precis som aktier kan utdelningar distribueras till investerare från tid till annan. ETF:er anses normalt vara långsiktiga investeringsverktyg, eftersom de är inriktade på låg risk och utformade för att ge stabil vinst med tiden.

Att investera i börshandlade fonder på eToro genom att öppna en (lång) KÖP-position utan hävstång innebär att du investerar i den underliggande tillgången, och att den börshandlade fonden köps och innehas i ditt namn*. eToro erbjuder dock ytterligare funktioner med hjälp av CFD-handel. Med CFD:er kan du öppna (korta) SÄLJ-positioner, använda hävstång och köpa andelar av aktier. På eToro kan du till exempel investera så lite som 250 dollar i en börshandlad fond som faktiskt kostar 500 dollar.

Några av våra populära börshandlade fonder är:

SPY | VXXB | TLT | HMMJ | QQQ

*Alla positioner med börshandlade fonder i Storbritannien som regleras av FCA och alla positioner i Australien som regleras av ASIC, verkställs som CFD:er.

Index

Varje större aktiemarknad runt om i världen har ett eller flera index som speglar statusen för ett visst segment på den marknaden. Index anses vara mer stabila än enskilda aktier eftersom de innehåller många olika tillgångar, som tenderar att balansera ut varandra.

Exempelvis samlar NASDAQ-indexet på Wall Street stora företag från tekniksektorn, som Apple och Google. Eftersom index innehåller rivaliserande företag kan det behålla sin övergripande balans, även om en aktie faller, eftersom konkurrentens aktie då kan stiga.

Eftersom företagen varierar i storlek och marknadsvärde skiljer sig aktiernas effekt på indexet, vilket innebär att vissa har större vikt. Eftersom Apple till exempel har större vikt än mindre företag inom NASDAQ-indexet, kan Apples börsökningar lyfta hela indexets värde om det stiger markant.

Index handlas som CFD:er på eToro, eftersom de inte är finansiella tillgångar som kan investeras i direkt. Med en CFD kan du öppna (långa) KÖP- eller (korta) SÄLJ-positioner och öppna affärer med hävstång.

Några av våra populära index är:

GER30 | NSDQ100 | DJ30 | SPX500 | FRA40

Mer information om att handla på eToro finns i våra användarvillkor och informationsdokument.